Investujte do dluhopisů s BBI

Společnost Best Buy Invest (BBI) od roku 2007 přináší svým zákazníkům ty nejlepší investiční příležitosti. Využívá moderních investičních nástrojů, jako jsou investiční certifikáty, burzovně obchodované fondy, korporátní a konvertibilní dluhopisy a podobně. Společnost BBI je pod vedením profesionálů, kteří mají s investicemi bohaté zkušenosti.

Typy dluhopisů

Dluhopis, často označován také jako obligace či bond, je dlužní cenný papír. Jednoduše řečeno se jedná o závazek toho, kdo dluhopis vystavil, že vyplatí částku a úrok tomu, kdo dluhopis předloží. Na investičním trhu se setkáte hned s několika typy dluhopisů, na které se nyní podíváme.

Dluhopisy se rozdělují podle splatnost, emitenta a podle toho, kdo vyplácí úroky. Tyto typy dluhopisů se pak dále rozdělují ještě na dílčí kategorie. Dluhopisy podle jejich splatnosti se dále rozdělují na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1 až 10 let) a dlouhodobé (více než 10 let). Vyberete-li si dluhopisy podle emitenta neboli výstavce, pak si můžete vybrat státní, komunální, korporátní neboli firemní, bankovní a dluhopisy, které vydávají nadnárodní instituce.

Poslední kategorií jsou dluhopisy, které jsou rozdělené podle toho, kdo vyplácí jejich úroky. V této sekci se rozdělují ještě na další typy dluhopisů – pevně úročené, variabilně úročené, zero bond a indexované dluhopisy.

Investiční certifikáty BBI

V posledních letech se stále oblíbenější stávají investiční certifikáty BBI. Jedná se o moderní investiční produkty, které pro investora znamenají zajímavou alternativu investic na rozdíl od akcií a podílových fondů. V České republice jsou investiční certifikáty BBI na samotném počátku. Jestliže budete chtít vědět o tomto produktu bližší informace a začít se takovému investování věnovat, můžete se obrátit na investiční poradenství BBI. Tato společnost vám vždy ráda poradí, co se investic týče.

Investiční certifikáty BBI jsou v podstatě jednoduše řečeno dlužní úpisy, které vydávají banky. Jejich cena se odvíjí od zvoleného podkladového aktiva, jímž mohou být různé akcie, akciové fondy, komodity, ale také měny. Cena jednoho takového certifikátu začíná už na několika desítkách euro.

Mohlo by se vám líbit...